កម្មវិធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស សំរាប់កុមារ
កម្មវិធីសិក្សានេះគឺសម្រាប់អ្នកសិក្សាវ័យក្មេង (08-14ឆ្នាំ)ដែលបង្កើតដើម្បីបង្កើនកម្រិតភាសាអង់គ្លេសជាក់លាក់មួយរហូតដល់កំរិត B1 (កម្រិតមធ្យម) ។ វាអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឱ្យមានជំនាញសំខាន់ៗបួន (អាន សរសេរ ស្តាប់ នឹងនិយាយ) ជាភាសាអង់គ្លេសបានល្អ។


ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
សង្ខេបអំពីវគ្គសិក្សា
កម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 08 ទៅដល់ 10ឆ្នាំដែលចង់រៀនស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃនិងនៅសាលារៀន។ ថ្នាក់រៀនផ្តោតសំខាន់លើការរៀនសូត្រគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃភាសាដូចជា ការសរសេរ ការនិយាយ ការស្តាប់ ការអានដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈ និងសៀវភៅមកពីក្រុមហ៊ុនរោងពុម្ភរបស់សាកលវិទ្យាល័យខេមប្រ៊ីដ Cambridge University Press។ ថ្នាក់រៀនទាំងនេះមានពីវគ្គសិក្សាសំខាន់ៗដោយផ្តោតលើជំនាញទំនាក់ទំនង និងជំនាញជាក់ស្តែងក្នុងភាសារអង់គ្លេស។ មេរៀនទាំងអស់របស់យើងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវឱកាសដើម្បីរៀននិងប្រើភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ហើយគ្រូរបស់យើងផ្តល់ការងារផ្ទះជាទៀងទាត់ដើម្បីជួយសិស្សឱ្យអនុវត្ត។
 • កម្មវីធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស សំរាប់កុមារ (08-14 ឆ្នាំ)

ចំនុចសំខាន់របស់វគ្គសិក្សា
 • វគ្គសិក្សានេះអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់ ខេមប្រ៊ីដពីកម្រិត Pre-A1 ដល់ B1
 • សៀវភៅ និងសម្ភារ:សិក្សា ត្រូវបានយកមកពីក្រុមហ៊ុនរោងពុម្ពរបស់សាកលវិទ្យាល័យខេមប្រ៊ីដ Cambridge University Press
 • ការធ្វើតេស្តមុនចូលរៀនត្រូវបានយកមកពីខេមប្រ៊ីដ (Cambridge English Placement Test)
 • ការប្រើប្រាស់ការប្រឡងប្រចាំពាក់កណ្តាលវគ្គភាសាអង់គ្លេស របស់ខេមប្រ៊ីជអង់គ្លេស  (Cambridge Assessment English)
 • សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់នឹងត្រូវប្រឡងយកវិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសកំរិត B1 
 • កម្មវិធីដំណើរសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីសម្រាប់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់
 • ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសមានសុពលភាពមួយជីវិត
 • គ្រូមានគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់ និងជាគ្រូជនជាតិដើមគ្រប់កំរិតដែល ជាមួយវិញ្ញាបនប័ត្រ CELTA/DELTA (វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសដល់មនុស្សពេញវ័យ) ឬ បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកអប់រំ ឬបង្រៀន
 • ថ្នាក់រៀនមានស្តង់ដា និងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ នឹងមានសិស្សមិនច្រើនជាង ១៨នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់
ការប្រឡង និងការវាយតម្លៃ
អ្នកនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងកម្រិតកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងតាមដានការវិវត្តរបស់អ្នកនិងផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ អ្នកនឹងត្រូវប្រឡងខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសពីរដងដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា។

តេស្តចូលរៀន

សៀវភៅសិក្សាវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ចប់វគ្គសិក្សា

 

 

កម្មវិធីសិក្សាវគ្គខ្លីនៅប្រទេសសឹង្ហបូរីមិនគិតថ្លៃ