កម្មវិធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យសំរាប់សិក្សាពីកម្រិតដំបូងរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់នៃជំនាញភាសាអង់គ្លេស។ វគ្គសិក្សាផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកសិក្សាលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន ៤ គឺការអាន សរសេរស្តាប់ និង និយាយ ភាសាអង់គ្លេសអោយបានល្អ។


ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
សង្ខេបកម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលចង់រៀនស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការងារ ការសិក្សា ឬប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្ស និស្សិតមានអាយុចាប់ពី ១៤ ឬ ១៥ ឆ្នាំឡើង។ ថ្នាក់រៀនផ្តោតសំខាន់លើការរៀនសូត្រគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃភាសាដូចជាការសរសេរ ការនិយាយ ការស្តាប់ ការអាន ដោយប្រើប្រាស់សម្ភារ:សិក្សាមកពីរ ក្រុមហ៊ុនរោងពុម្ពរបស់សាកលវិទ្យាល័យខេមប្រ៊ីដ (Cambridge University Press)។ ថ្នាក់ទាំងនេះបង្កើតជាវគ្គសិក្សាសំខាន់ៗដោយផ្តោតលើជំនាញទំនាក់ទំនង និងជំនាញជាក់ស្តែងក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ មេរៀនទាំងអស់របស់យើងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវឱកាសដើម្បីរៀន និងប្រើភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែងហើយគ្រូរបស់យើងផ្តល់ការងារផ្ទះជាទៀងទាត់ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសកាន់តែទូលំទូលាយ។
 • កម្មវិធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ

 • រយ:ពេលសិក្សា: មួយវគ្គមាន ១០សប្តាហ៍
  វគ្គសិក្សា:  3ពេល/សប្តាហ៍ (1h30mins ក្នុងមួយពេល)
  ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ | អង្គារ ព្រសហត្បិ សៅរ៍ |  សៅរ៍  
  កំរិត CEFR : Pre-A1 to C1 Advance (ពត៌មានបន្ថែម)
  វគ្គសិក្សាក្រៅប្រទេស: មិនគិតថ្លៃ  (អានពត៌មានបន្ថែម)
  ទីតាំងសិក្សា: សាខាទួលគោក | សាខាកំផែងមឿង
  កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន:  អានពត៌មានលំអិត

 • ថ្លៃសិក្សា:  អានពត៌មានលំអិត
ចំនុចសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធី
 • វគ្គសិក្សានេះអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសខេមប្រ៊ីជពីកម្រិត A1-A ដល់ C1-D (ស្តង់ដារប្រព័ន្ធភាសារអង់គ្លេសរបស់អឺរ៉ុបCEFR A1 ដល់ C1)
 • សៀវភៅគសិក្សាត្រូវបានទិញយកមកពី ក្រុមហ៊ុនរោងពុម្ភរបស់សាកលវិទ្យាល័យខេមប្រ៊ីដ (Cambridge University Press)
 • ការធ្វើតេស្តមុនចូលរៀនត្រូវបានយកមកពីខេមប្រ៊ីដ (Cambridge English Placement Test)។
 • ការប្រើប្រាស់ការប្រឡងប្រចាំពាក់កណ្តាលវគ្គភាសាអង់គ្លេស របស់ខេមប្រ៊ីជអង់គ្លេស  (Cambridge Assessment English)
 • សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់នឹងត្រូវប្រឡងយកវិញ្ញាបនប័ត្រ C1 កម្រិតខ្ពស់ ឬប្រឡងតេស្ត British Council IELTS យកពិន្ទុ 6.5
 • កម្មវិធីសិក្សាក្រៅប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ នៅចក្រភពអង់គ្លេស ឬអូស្ត្រាលី ឬអាមេរិក ឬកាណាដា ឬណូវែលសេឡង់ ឬសិង្ហបុរីសម្រាប់និស្សិតដែលបានប្រឡងជាប់ និងបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់។
 • ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស Cambridge English Certificate ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីdអង់គ្លេសមានសុពលភាពមួយជីវិត
 • គ្រូមានគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់ និងជាគ្រូជនជាតិដើមគ្រប់កំរិតដែល ជាមួយវិញ្ញាបនប័ត្រ CELTA/DELTA (វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសដល់មនុស្សពេញវ័យ) ឬ បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកអប់រំ ឬបង្រៀន 
 • ថ្នាក់រៀនមានស្តង់ដា និងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ នឹងមានសិស្សមិនច្រើនជាង ១៨នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់
ការវាយតម្លែ និងការប្រឡង
សិស្សនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងកម្រិតកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យសាលាតាមដានការវិវត្តរបស់សិស្ស និងផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ សិស្សនឹងត្រូវប្រឡងខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសពីរដងដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា។

តេស្តចូលរៀន

សៀវភៅសិក្សាវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជប់វគ្គសិក្សា

 

 

កម្មវីធីសិក្សាវគ្គខ្លីនៅក្រៅប្រទេសមិនគិតថ្លៃ (អង់គ្លេស  អាមេរិច  អូស្រា្តលី  ញូសេឡេន  កាណាដា និងសឹង្ហបូរី)


គ្រូបង្រៀននៅសាលា ឃែមផឹស យូខេ
Tiya Broide
Keith Bentley
Andrew Lowris
Micheal Bird
Ashely Whereat
Luke High

បទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់សិស្សឃែមភឹស យូខេ