កម្មវិធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យសំរាប់សិក្សាពីកម្រិតដំបូងរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់នៃជំនាញភាសាអង់គ្លេស។ វគ្គសិក្សាផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកសិក្សាលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន ៤ គឺការអាន សរសេរស្តាប់ និង និយាយ ភាសាអង់គ្លេសអោយបានល្អ។


ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
សង្ខេបកម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលចង់រៀនស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការងារ ការសិក្សា ឬប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្ស និស្សិតមានអាយុចាប់ពី ១៤ ឬ ១៥ ឆ្នាំឡើង។ ថ្នាក់រៀនផ្តោតសំខាន់លើការរៀនសូត្រគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃភាសាដូចជាការសរសេរ ការនិយាយ ការស្តាប់ ការអាន ដោយប្រើប្រាស់សម្ភារ:សិក្សាមកពីរ ក្រុមហ៊ុនរោងពុម្ពរបស់សាកលវិទ្យាល័យខេមប្រ៊ីដ (Cambridge University Press)។ ថ្នាក់ទាំងនេះបង្កើតជាវគ្គសិក្សាសំខាន់ៗដោយផ្តោតលើជំនាញទំនាក់ទំនង និងជំនាញជាក់ស្តែងក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ មេរៀនទាំងអស់របស់យើងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវឱកាសដើម្បីរៀន និងប្រើភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែងហើយគ្រូរបស់យើងផ្តល់ការងារផ្ទះជាទៀងទាត់ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសកាន់តែទូលំទូលាយ។
 • កម្មវិធីសិក្សា ខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ

 • រយ:ពេលសិក្សា: មួយវគ្គមាន ១០សប្តាហ៍
  វគ្គសិក្សា:  3ពេល/សប្តាហ៍ (1h30mins ក្នុងមួយពេល)
  ថ្ងៃសិក្សា: ចន្ទ ពុធ សុក្រ | អង្គារ ព្រសហត្បិ សៅរ៍ |  សៅរ៍  
  កំរិត CEFR : Pre-A1 to C1 Advance (ពត៌មានបន្ថែម)
  វគ្គសិក្សាក្រៅប្រទេស: មិនគិតថ្លៃ  (អានពត៌មានបន្ថែម)
  ទីតាំងសិក្សា: សាខាទួលគោក | សាខាកំផែងមឿង
  កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន:  អានពត៌មានលំអិត

 • ថ្លៃសិក្សា:  អានពត៌មានលំអិត
ចំនុចសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធី
 • វគ្គសិក្សានេះអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសខេមប្រ៊ីជពីកម្រិត A1-A ដល់ C1-D (ស្តង់ដារប្រព័ន្ធភាសារអង់គ្លេសរបស់អឺរ៉ុបCEFR A1 ដល់ C1)
 • សៀវភៅគសិក្សាត្រូវបានទិញយកមកពី ក្រុមហ៊ុនរោងពុម្ភរបស់សាកលវិទ្យាល័យខេមប្រ៊ីដ (Cambridge University Press)
 • ការធ្វើតេស្តមុនចូលរៀនត្រូវបានយកមកពីខេមប្រ៊ីដ (Cambridge English Placement Test)។
 • ការប្រើប្រាស់ការប្រឡងប្រចាំពាក់កណ្តាលវគ្គភាសាអង់គ្លេស របស់ខេមប្រ៊ីជអង់គ្លេស  (Cambridge Assessment English)
 • សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់នឹងត្រូវប្រឡងយកវិញ្ញាបនប័ត្រ C1 កម្រិតខ្ពស់ ឬប្រឡងតេស្ត British Council IELTS យកពិន្ទុ 6.5
 • កម្មវិធីសិក្សាក្រៅប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ នៅចក្រភពអង់គ្លេស ឬអូស្ត្រាលី ឬអាមេរិក ឬកាណាដា ឬណូវែលសេឡង់ ឬសិង្ហបុរីសម្រាប់និស្សិតដែលបានប្រឡងជាប់ និងបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់។
 • ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេស Cambridge English Certificate ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក
 • វិញ្ញាបនប័ត្រខេមប្រ៊ីdអង់គ្លេសមានសុពលភាពមួយជីវិត
 • គ្រូមានគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់ និងជាគ្រូជនជាតិដើមគ្រប់កំរិតដែល ជាមួយវិញ្ញាបនប័ត្រ CELTA/DELTA (វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសដល់មនុស្សពេញវ័យ) ឬ បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកអប់រំ ឬបង្រៀន 
 • ថ្នាក់រៀនមានស្តង់ដា និងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ នឹងមានសិស្សមិនច្រើនជាង ១៨នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់
ការវាយតម្លែ និងការប្រឡង
សិស្សនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងកម្រិតកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យសាលាតាមដានការវិវត្តរបស់សិស្ស និងផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ សិស្សនឹងត្រូវប្រឡងខេមប្រ៊ីដអង់គ្លេសពីរដងដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា។

តេស្តចូលរៀន

សៀវភៅសិក្សាវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជប់វគ្គសិក្សា

 

 

កម្មវីធីសិក្សាវគ្គខ្លីនៅក្រៅប្រទេសមិនគិតថ្លៃ (អង់គ្លេស  អាមេរិច  អូស្រា្តលី  ញូសេឡេន  កាណាដា និងសឹង្ហបូរី)


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
គ្រូបង្រៀននៅសាលា ឃែមផឹស យូខេ
Tiya Broide
Keith Bentley
Andrew Lowris
Micheal Bird
Ashely Whereat
Luke High

បទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់សិស្សឃែមភឹស យូខេ

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.