Free study abroad programme
ທ່ານຮູ້ຈັກການຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ Campus UK - ສູນການຮຽນພາສາອັງກິດອັງກິດໄດ້ຮັບໂຄງການຮຽນທີ່ຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍເພື່ອໄປ 5 ຈຸດ ໝາຍ ປາຍທາງ (ອັງກິດ, ອົດສະຕາລີ, ອາເມລິກາ, ນິວຊີແລນ, ການາດາ)? 

ນັກຮຽນທຸກໆຄົນຂອງວິທະຍາເຂດ Campus UK ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຢູ່ປະເທດລຸ່ມປະເທດໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດກິດຈະ ກຳ ໂຄງການ 2017 - 2019